• Funkcjonowanie aplikacji mobilnych pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w świetle wybranych norm prawnych

Funkcjonowanie aplikacji mobilnych pomocnych w walce z pandemią COVID-19 w świetle wybranych norm prawnych

DOI: https://doi.org/10.19195/2658-1310.27.3.5
Adrianna Szalonka
Google Scholar Adrianna Szalonka
Publikacja:

Ekonomia Tom 27 Nr 3 (2021)

Strony od 61 do 70

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu źródeł prawnych, które stanowią podstawę do wdrożenia zdrowotnych aplikacji mobilnych podczas trwającej na świecie pandemii. W pracy sformułowano hipotezę badawczą — normy prawne gwarantują bezpieczeństwo ochrony danych osobowych w funkcjonowaniu i korzystaniu z aplikacji. Na podstawie dokonanego przeglądu można stwierdzić, że normy prawa unijnego oraz polskiego gwarantują bezpieczeństwo i ochronę danych korzystających obligatoryjnie i nieobligatoryjnie. Gromadzone dane nie mogą być przetwarzane w celach komercyjnych i nie powinny być przetwarzane do nadzoru obywateli.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.