Artykuły

Tom 28 Nr 4 (2022)

Pandemia na Ukrainie. Wyniki autorskiego badania ankietowego

Strony: 9-27

PDF

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest pandemii na Ukrainie wywołanej przez wirus SARS-CoV-2. Celem pracy jest analiza wyników badania studentów na temat pandemii opartego na autorskim kwestionariu-szu. W artykule przedstawiono kwestie organizacji badania, przeprowadzono analizę osobistego i psychologicznego postrzegania pandemii przez respondentów, oceniono środki legislacyjne i wykonawcze stosowane na Ukrainie w celu ograniczenia pandemii i przeciwdziałania jej rozprzestrzenianiu się. Respondentami w badaniu byli studenci kierunku rachunkowość i podatki na Wydziale Ekonomicznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Spojrzenie studentów tej specjalności jest ważne, ponieważ w przyszłości będą oni dostarczać informacji potrzebnych do podejmowania decyzji podmiotom gospodarczym, co jest istotne w sytuacjach kryzysowych. Ankieta pisemna została przeprowadzona zdalnie po drugim miesiącu trwania pandemii. Kwestionariusz zawierał dwanaście pytań dotyczących postrzegania pandemii i sposobów jej przezwyciężenia. Wyniki badania zostały przeanalizowane w świetle wydarzeń następujących w ciągu roku po przeprowadzeniu badania. Wartością doświadczenia badawczego jest możliwość porównania wyników badania z późniejszymi wydarzeniami i działaniami naprawczymi rządu prowadzącymi do ograniczenia negatywnych skutków pandemii i innych zagrożeń w przyszłości.