Nr 6 (2023)

Opublikowane: 12-06-2024

Kolejny tom czasopisma Fabrica Societatis jest numerem tematycznym. Został poświęcony konfliktom w rodzinie i przemocy domowej. Składa się na niego siedem artykułów, w których są rozpatrywane następujące kwestie: bariery między rodzinami migranckimi a instytucjami pomocowymi, wzory przemocy w rodzinach polskich i ukraińskich, praktykowanie wartości jaką jest rodzina, problemy społeczne jako wyzwania dla narzędzi diagnostycznych w pomocy społecznej, doświadczanie przemocy domowej przez migrantki z Ukrainy oraz zachowania przemocowe (wchodzące w zakres przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej) podejmowane przez mężczyzn względem kobiet wraz zakresem i siłą kontroli sprawowanej przez nich, a wynikającej z realizowanego w rodzinie scenariusza roli. Wszystkie dane empiryczne pochodzą projektu „Wzorce przemocy w rodzinach ukraińskich i ich zakotwiczenie w strukturach aksjonormatywnych ludności ukraińskiej, napływającej – w wyniku konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską – do Wrocławia”, zrealizowanego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego na zlecenie MOPS we Wrocławiu i finansowanego z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Badania składały się z dwóch modułów: jakościowego (wywiady częściowo strukturyzowane, przeprowadzone z kobietami narodowości ukraińskiej) oraz ilościowego (zrealizowanego na trzech próbach celowych: osobach narodowości polskiej z rejonu Dolnego Śląska, narodowości ukraińskiej przebywających na terenie województwa dolnośląskiego oraz kobiet z rodzin o stwierdzonej przemocy, pozostających pod opieką pracowników socjalnych MOPS we Wrocławiu), a dane zgromadzono w pierwszej połowie 2023 r.

Pełny numer

PDF