• Migracje XXI wieku jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej

Migracje XXI wieku jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.7
Aleksandra Skrabacz
Google Scholar Aleksandra Skrabacz
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania na temat migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Autorka wskazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki emigracji z Polski oraz imigracji, będącej wynikiem arabskiej wiosny ludów, do krajów europejskich i wpływ na poszczególne dziedziny bezpieczeństwa.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.