Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 10Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Published 11 maja 2020

Issue description

Podjęta problematyka bezpieczeństwa, analizowana z perspektywy nauk społecznych, stała się wymuszonym przez rzeczywistość a poprzez to coraz popularniejszym polem badawczym. Przyczyn tego należy szukać, po pierwsze, w samej rzeczywistości społecznej. Obecne w niej różnorodne zagrożenia, jak (między innymi) trwające wojny, ataki terrorystyczne, zagrożenia klimatyczne, epidemie czy kryzysy finansowe mają swój wspólny mianownik, który można definiować jako „społeczeństwo ryzyka” lub jako kulturę strachu. Po drugie, istotność sfery bezpieczeństwa wzrasta ze względu na aspekt prognostyczny. Zagrożenia mają często charakter potencjalny, niezrealizowany a jednocześnie cechują się znacznym wpływem na zmiany społeczne już tu i teraz. Trzeciej przyczyny rozwoju badań nad społecznymi kontekstami bezpieczeństwa należy szukać w samej teorii socjologicznej (zwłaszcza nurt funkcjonalny i nurt konfliktu), jak i analizie (modelowej) systemów i struktur społecznych . Socjologiczna refleksja nad bezpieczeństwem stała się od samego początku jednym z istotniejszych kierunków badawczych, podejmowanych przez badaczy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stąd zrodził się pomysł przygotowania numeru tematycznego „Forum Socjologicznego”, o tytule „Społeczne konteksty bezpieczeństwa”. Prezentowane w tomie artykuły są pochodną referatów i dyskusji konferencyjnych, jakie w maju 2019 roku odbyły się w ośrodku wrocławskim w trakcie cyklicznej XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką (Wrocław, 9-10 maja) oraz podczas XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność (Wrocław, 11-14 września). Data opublikowania tego numeru „Forum Socjologicznego” zbiegła się także z X-leciem funkcjonowania Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Artykuły