• Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych

Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.4
Marek Gorzko
Google Scholar Marek Gorzko
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące teoretycznego znaczenia kategorii bezpieczeństwa i po-czucia bezpieczeństwa na gruncie socjologii. Pojęcia te są wykorzystywane w teoriach dotyczących różnych poziomów organizacji rzeczywistości społecznej. Krótko zostały omówione przykłady ta-kich zastosowań: a) w  implikacjach koncepcji „społeczeństwa ryzyka” U. Becka; b) jako katego-ria łącząca działania jednostkowe i własności systemu społecznego w koncepcji M. Marody oraz c) jako pojęcia przydatne do charakterystyki pewnych aspektów porządku interakcyjnego w ujęciu E. Goffmana.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.