Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Kategoria poczucia bezpieczeństwa w świetle wybranych teorii socjologicznych

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.4
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące teoretycznego znaczenia kategorii bezpieczeństwa i po-czucia bezpieczeństwa na gruncie socjologii. Pojęcia te są wykorzystywane w teoriach dotyczących różnych poziomów organizacji rzeczywistości społecznej. Krótko zostały omówione przykłady ta-kich zastosowań: a) w  implikacjach koncepcji „społeczeństwa ryzyka” U. Becka; b) jako katego-ria łącząca działania jednostkowe i własności systemu społecznego w koncepcji M. Marody oraz c) jako pojęcia przydatne do charakterystyki pewnych aspektów porządku interakcyjnego w ujęciu E. Goffmana.