• Przydatność perspektywy biograficznej w badaniu grup dyspozycyjnych

Przydatność perspektywy biograficznej w badaniu grup dyspozycyjnych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.6
Magdalena Fiternicka-Gorzko
Google Scholar Magdalena Fiternicka-Gorzko
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł jest próbą oceny przydatności wywiadów biograficznych w badaniu funkcjonowania grup dyspozycyjnych. Przedstawiono w  nim argumenty ogólnoteoretyczne na rzecz stosowania perspektywy biograficznej w tego rodzaju analizach oraz ich ilustrację empiryczną odwołującą się do konkretnego wywiadu. Rekomendowana perspektywa pozwala pozyskać dane trudne do uzy-skania w inny sposób, pozwala zneutralizować niektóre trudności związane z badaniem w trudnym terenie badawczym i dostarcza materiału do formułowania płodnych hipotez.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.