Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

EU cooperation in the field of security ― wishful thinking or a real possibility

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.8
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości współpracy na polu bezpieczeństwa w ra-mach UE. Problematyka ta omawiana jest w kontekście społecznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań tego zjawiska. W pracy ukazano próby podejmowane na wcześniejszych etapach inte-gracji europejskiej. W nawiązaniu do istniejących możliwości w tej dziedzinie wskazano, że ewentu-alna współpraca w zakresie bezpieczeństwa UE nie powinna polegać na powielaniu działań NATO, lecz na podejmowaniu aktywności w stosunku do nich komplementarnych, innowacyjnych oraz dostosowanych do specyfiki sytuacji europejskiej. Zagadnienie bezpieczeństwa UE zostało w arty-kule potraktowane „szeroko”, co jest szczególne istotne w sytuacji występowania we współczesnym świecie zagrożeń związanych z globalizacją i zmianami klimatycznymi.