Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Analiza sytuacji zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.13
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z  głównych potrzeb człowieka. Pomimo rozwoju cywili-zacyjnego i postępującej urbanizacji w XXI wieku jednostki narażone są na wiele zagrożeń, które muszą być skutecznie niwelowane przez grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego i ich profe-sjonalnie przygotowaną do tego kadrę. Autor charakteryzuje Państwową Straż Pożarną, czyli para-militarną formację systemu bezpieczeństwa państwa. Ukazuje jej bogatą, lecz zawiłą historię, a na-stępnie opisuje społeczny wzór strażaka. Drugą część artykułu jest analiza badań ilościowych. Autor weryfikuje poziom satysfakcji strażaków z wykonywanej przez nich roli zawodowej.