• Analiza sytuacji zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Analiza sytuacji zawodowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.13
Kornel Musiał
Google Scholar Kornel Musiał
Publikacja:

Abstrakt

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z  głównych potrzeb człowieka. Pomimo rozwoju cywili-zacyjnego i postępującej urbanizacji w XXI wieku jednostki narażone są na wiele zagrożeń, które muszą być skutecznie niwelowane przez grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego i ich profe-sjonalnie przygotowaną do tego kadrę. Autor charakteryzuje Państwową Straż Pożarną, czyli para-militarną formację systemu bezpieczeństwa państwa. Ukazuje jej bogatą, lecz zawiłą historię, a na-stępnie opisuje społeczny wzór strażaka. Drugą część artykułu jest analiza badań ilościowych. Autor weryfikuje poziom satysfakcji strażaków z wykonywanej przez nich roli zawodowej.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.