Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Od wspomożyciela do wroga — o doświadczeniach współpracy z policją z perspektywy rodzin osób zaginionych długotrwale

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.15
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest opis jakości współpracy pomiędzy Policją a  bliskimi osób zaginionych. Współpraca ta rozpoczyna się od ustanowienia wspólnego celu, jakim jest odnalezienie osoby zagi-nionej. W kontekście badań własnych autorki artykuł omawia zidentyfikowane uprzednio kontro-wersje dotyczące jakości formalnego systemu poszukiwań osób zaginionych. Wykorzystany materiał empiryczny pochodzi z wywiadów narracyjnych. W artykule przedstawiono jedynie perspektywę rodzin osób zaginionych. Zidentyfikowano i omówiono trzy podstawowe problemy dotyczące jako-ści współpracy pomiędzy tymi podmiotami.