• Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru

Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.9
Maciej Gurtowski
Google Scholar Maciej Gurtowski
Publikacja:

Abstrakt

Amerykańska psycholog społeczna Shoshana Zuboff w swojej najnowszej książce The Age of Surveillance Capitalism nakreśliła kompleksową teorię tłumaczącą przemiany współczesnego ka-pitalizmu. Nazwała go „kapitalizmem nadzoru”, wskazując na kluczową rolę przemian w  zakre-sie narzędzi kontroli społecznej. Celem niniejszego referatu jest uzupełnienie koncepcji „kapita-lizmu nadzoru” o wymiar wpływu opisywanych przez Zuboff procesów na sferę bezpieczeństwa. Rozważona zostanie hipoteza, że tak jak kapitalizm przemysłowy określał warunki brzegowe zim-nowojennego wyścigu zbrojeń, tak samo kapitalizm nadzoru Zuboff z koncepcji można interpreto-wać jako koło zamachowe procesu cyfrowego wyścigu zbrojeń.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.