Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Cyfrowy wyścig zbrojeń w erze ekspansji kapitalizmu nadzoru

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.9
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Amerykańska psycholog społeczna Shoshana Zuboff w swojej najnowszej książce The Age of Surveillance Capitalism nakreśliła kompleksową teorię tłumaczącą przemiany współczesnego ka-pitalizmu. Nazwała go „kapitalizmem nadzoru”, wskazując na kluczową rolę przemian w  zakre-sie narzędzi kontroli społecznej. Celem niniejszego referatu jest uzupełnienie koncepcji „kapita-lizmu nadzoru” o wymiar wpływu opisywanych przez Zuboff procesów na sferę bezpieczeństwa. Rozważona zostanie hipoteza, że tak jak kapitalizm przemysłowy określał warunki brzegowe zim-nowojennego wyścigu zbrojeń, tak samo kapitalizm nadzoru Zuboff z koncepcji można interpreto-wać jako koło zamachowe procesu cyfrowego wyścigu zbrojeń.