Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 10 (2019): Społeczne konteksty bezpieczeństwa

Kształtowanie wizerunku wybranych grup dyspozycyjnych

DOI
https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.12
Przesłane
11 maja 2020
Opublikowane
11-05-2020

Abstrakt

Badania zrekapitulowane w niniejszym artykule poświęcono identyfikacji korzyści wynikają-cych z posiadania przez wybrane grupy dyspozycyjne dobrego wizerunku. Przyjęto, że dla Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej można sformułować katalog tożsamych wizerunko-wych korzyści ułatwiających zapewnianie bezpieczeństwa. W celu weryfikacji tego założenia prze-prowadzono analizę użyteczności dobrego wizerunku dla wybranych grup dyspozycyjnych, następ-nie dokonano syntezy wyodrębnionych elementów. Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto, że opracowany katalog wizerunkowych ko-rzyści może być użytecznym narzędziem w zakresie badania kształtowania wizerunku oraz rela-cji ze społeczeństwem zarówno wyodrębnionych na użytek tego badania Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, jak i innych grup dyspozycyjnych.