• Kształtowanie wizerunku wybranych grup dyspozycyjnych

Kształtowanie wizerunku wybranych grup dyspozycyjnych

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.10.12
Grzegorz Klein
Google Scholar Grzegorz Klein
Publikacja:

Abstrakt

Badania zrekapitulowane w niniejszym artykule poświęcono identyfikacji korzyści wynikają-cych z posiadania przez wybrane grupy dyspozycyjne dobrego wizerunku. Przyjęto, że dla Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej można sformułować katalog tożsamych wizerunko-wych korzyści ułatwiających zapewnianie bezpieczeństwa. W celu weryfikacji tego założenia prze-prowadzono analizę użyteczności dobrego wizerunku dla wybranych grup dyspozycyjnych, następ-nie dokonano syntezy wyodrębnionych elementów. Na podstawie przeprowadzonych badań przyjęto, że opracowany katalog wizerunkowych ko-rzyści może być użytecznym narzędziem w zakresie badania kształtowania wizerunku oraz rela-cji ze społeczeństwem zarówno wyodrębnionych na użytek tego badania Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, jak i innych grup dyspozycyjnych.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.