• The wicked hero in the service of the state and society. Social boundaries of the work of soldiers

The wicked hero in the service of the state and society. Social boundaries of the work of soldiers

Olga Nowaczyk
Google Scholar Olga Nowaczyk
Publikacja:

Abstrakt

The wicked hero in the service of the state and society. Social boundaries of the work of soldiers

Since the end of the Cold War, there has been an exponential growth in the use of private military companies. Few have debated the long-term consequences outsourcing of security holds for themilitary profession and the work of soldiers. The first section of this article outlines the evolution of military outsourcing. The second part focuses on how outsourcing affects the armed forces’ ability to retain monopoly over their ‘‘own’’ knowledge and skills base, and how it affects their autonomy and the work of soldiers. The conclusion is reached that growth and use of private security have affected the hegemony of the armed forces as providers of public security.


Zły bohater w służbie państwa i społeczeństwa. Społeczne granice pracy żołnierzy


Wraz z zakończeniem zimnej wojny nastąpił gwałtowny wzrost wykorzystania prywatnych firm wojskowych. Rzadko można spotkać się jednak z debatami nad długoterminowymi konsekwencjami takiego rodzaju outsourcingu dla zawodu wojskowego oraz pracy żołnierzy. W pierwszej części artykułu przedstawiono, w jaki sposób ewoluował outsourcing zadań wojska do prywatnych firm wojskowych. W drugiej części opisane zostało, w jaki sposób outsourcing przyczynił się do utraty przez armię autonomii oraz zdolności do zachowania monopolu na dysponowanie specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami oraz jak wpływa to na autonomię armii, a także na pracę żołnierzy. Konkluzją artykułu jest to, że rozwój i wykorzystywanie prywatnych firm wojskowych wpłynęły na hegemonię armii w sferze bezpieczeństwa publicznego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.