• Precarisation of work in the precarious world

Precarisation of work in the precarious world

Iza Desperak
Google Scholar Iza Desperak
Publikacja:

Abstrakt

Precarisation of work in the precarious world

Precarisation of life and work is one of the fundamental challenges for researchers and practitioners. It influences not only employment relations, but all aspects of our lives. This article offers an empirical image of this phenomenon based on the research conducted in Łódź and its area. It was based on focus interviews with a group of young well educated city dwellers in Łódź, participatory observations among assembly line workers in a factory in the Łódź Special Economic Zone and the analysis of internet fora of workers. The comparison of those two groups may first of all illustrate a discussion on how deeply precarity influences contemporary employment relations and social life, but it also presents an opportunity to work out some solutions of a problem of how to live in the new precarious world.Prekaryzacja pracy w niepewnym świecie

Prekaryzacja życia i pracy jest jednym z podstawowych wyzwań dla naukowców i praktyków. Wpływa nie tylko na stosunki pracy, lecz na wszystkie aspekty naszego życia. Niniejsza praca przedstawia empiryczny obraz tego zjawiska w oparciu o projekt badawczy przeprowadzony w Łodzi i okolicach. Został on wykonany na podstawie wywiadów fokusowych z grupą młodych, dobrze wykształconych mieszkańców Łodzi, obserwacji uczestniczącej wśród pracowników pracujących na linii montażowej fabryki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i analizy internetowych forów pracowników. Porównanie tych dwóch grup pozwala przede wszystkim zilustrować dyskusję na temat tego, jak bardzo prekariat wpływa na współczesne stosunki pracy i życie społeczne, a także pozwala na opracowanie rozwiązań dotyczących tego, jak żyć w nowym niepewnym świecie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.