• “We are not just carers, we are humans”. Migrant and minority ethnic care workers’ experiences of discrimination and racism in elderly care

“We are not just carers, we are humans”. Migrant and minority ethnic care workers’ experiences of discrimination and racism in elderly care

Nina Sahraoui
Google Scholar Nina Sahraoui
Publikacja:

Abstrakt

“We are not just carers, we are humans”. Migrant and minority ethnic care workers’ experiences of discrimination and racism in elderly care

This paper looks into migrant and minority ethnic care workers’ experiences of racism and discrimination in London. It is based upon 26 semi-structured interviews with non-EU migrant and EU-born minority ethnic care workers. Findings from this qualitative research indicate that such experiences are not rare in the for-profit elderly care sector. This article argues that migration policies as well as employment and care regimes play a major role in shaping these experiences and in framing consequent coping strategies. The paper looks into how various manifestations of racism are embedded in institutional racism.

 

 

„Nie jesteśmy tylko opiekunkami, jesteśmy ludźmi”. Dyskryminacja i rasizm w usługach opiekuńczych nad osobami starszymi w doświadczeniach opiekunek należących do środowisk migrantów i mniejszości etnicznych

Niniejszy artykuł analizuje doświadczenia dyskryminacji i rasizmu wobec opiekunek należących do środowisk migrantów i mniejszości etnicznych w Londynie. Artykuł opiera się na 26 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach z opiekunkami migrantkami spoza Unii Europejskiej i urodzonymi w Unii Europejskiej opiekunkami — przedstawicielkami mniejszości etnicznych. Wyniki badania jakościowego wskazują, że doświadczenia dyskryminacji i rasizmu nie są rzadkością w sektorze płatnej opieki nad osobami starszymi. Artykuł dowodzi, że polityka migracji, jak również systemy zatrudnienia i opieki odgrywają ważną rolę w kształtowaniu tych doświadczeń, nadając ramy wywodzącym się z nich strategiom działania. Praca pokazuje także, w jaki sposób różne przejawy rasizmu są osadzone w rasizmie zinstytucjonalizowanym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.