• Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych — wybrane aspekty [Education for security and the specifics of dispositional groups training — selected aspects], edited by Barbara Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 pp.

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych — wybrane aspekty [Education for security and the specifics of dispositional groups training — selected aspects], edited by Barbara Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 pp.

Łukasz Cywiński
Google Scholar Łukasz Cywiński
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.