• Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej [Market of schools, colleges and sport centres and its actors in metropolitan reality], edited by Barbara Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 352 pp.

Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej [Market of schools, colleges and sport centres and its actors in metropolitan reality], edited by Barbara Wiśniewska-Paź, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 352 pp.

Piotr Wróblewski
Google Scholar Piotr Wróblewski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.