• Dokumenty osobiste jako transdyscyplinarne wyzwanie dla kategorii świata przeżywanego — wprowadzenie