• Tom 7 (2016): Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej

Tom 7 (2016): Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej

Artykuły

Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 23 - 30
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Narracja w kontekście pozyskiwania danych urzędowych
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 31 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pamiętniki żołnierzy uczestniczących w działaniach wojennych jako przykład materiałów uzupełniających wywiady biograficzne
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 41 - 50
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Lektura nieporządku”: kilka przykładów narracji autobiograficznych z okresu Zagłady
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 51 - 66
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego kobiety nie mają swojej historii? „Wspomnienia” Aleksandry Piłsudskiej i ich rola w budowaniu legendy Józefa Piłsudskiego
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 67 - 82
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane psychologiczne metody jakościowe stosowane w badaniach nad tekstem pisanym
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 85 - 100
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bliskie relacje na odległość w migranckich rodzinach chłopskich na początku XX wieku. Analiza serii listów Stelmachów
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 101 - 111
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 113 - 126
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Analiza kulturoznawcza dwóch akapitów z „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 127 - 136
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ontologiczne aspekty interpretacji dokumentów osobistych
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 139 - 153
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lektura kulturoznawcza „Peregrynacji po Europie” Jakuba Sobieskiego
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 155 - 168
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z idiograficzności zmagań z twórczością Andrzeja Stasiuka
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 169 - 186
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Relacja między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 187 - 197
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Leopold Tyrmand. Dziennik pisarza: autokreacja i powieść
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 199 - 209
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Komunikaty, recenzje, informacje

Rzeczywistość a zapis, czyli czego filozof może dowiedzieć się od socjologa?, „Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych”, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz- Radulska, S. Męcfal
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 213 - 217
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wokół tekstów, czyli o czym mówi pismo, „Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych”, red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 217 - 223
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przełamane herstorie, Marta Abramowicz, „Zakonnice odchodzą po cichu”
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 224 - 230
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kultura i aktywizacja do zmiany społecznej, Jacek Schindler, „Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych”
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 231 - 234
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dawid Błaszczak, „Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej”
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 234 - 236
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Sprawozdania

Sekcja Socjologii Etniczności PTS — nowa inicjatywa wrocławskich socjologów
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 239 - 241
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: w poszukiwaniu tożsamości polskiej socjologii pracy w XXI wieku
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 241 - 243
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wrocławscy socjologowie poza murami uczelni. Sprawozdanie z działalności popularyzatorskiej wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 244 - 244
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przeciwdziałaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego” Wrocław 12–13.05.2016 r.
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 245 - 247
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji
Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych — od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej, Strony 247 - 251
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF