• Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe

Struktury kulturowe w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.9
Jerzy Żurko
Google Scholar Jerzy Żurko
Publikacja:

Abstrakt

 Cultural structures in Memoirs by Jan Chryzostom Pasek. Workshop experience

The aim of this article is to present an analysis of the fragment J. Chr. Pasek memories. By ana­lyzing possible to reconstruct the laid down therein structure values and meanings. Such an analy­sis is also a reconstruction of structures of culture. Adopted here is the assumption that culture is a system of values. By analyzing memories such as J.Ch. Pasek’s from the seventeenth century, it is possible to reconstruct the culture of Polish nobility of the period.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.