• Dawid Błaszczak, „Kapitał społeczny w sieci współpracy transgranicznej Białej Podlaskiej”