• Polskie pogranicza w procesie przemian. Sprawozdanie z konferencji