• Lektura kulturoznawcza „Peregrynacji po Europie” Jakuba Sobieskiego

Lektura kulturoznawcza „Peregrynacji po Europie” Jakuba Sobieskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.7.12
Łukasz Rozwadowski
Google Scholar Łukasz Rozwadowski
Publikacja:

Abstrakt

Cultural reading of Jakub Sobieski’s Peregrynacja po Europie

The article is an attempt of reading Jakub Sobieski’s Peregrynacja po Europie in cultural ap­proach. The paper is focused on the moments in which the author valuates things he experiences during his travel. It presents modes of Sobieski’s reference to the God, the human and the world and it shows modes in which particular types of values were realized. Typology of values were taken from Max Scheler’s axiology.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.