• Kultura i aktywizacja do zmiany społecznej, Jacek Schindler, „Kulturowe uwarunkowania procesów aktywizacyjnych”