• Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej

Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej

DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.9
Adam Buczkowski
Google Scholar Adam Buczkowski
Publikacja:

Abstrakt

The phenomenon of “cuckold” as an example of cultural sexual non-conformity

This article considers the phenomenon of cuckold as an example of cultural transformations of sexuality in the Western culture. Author distinguishes three sexual cultures: religious, sexological and individualistic. Each of the sexual culture defines the cuckold in different way. Moreover the author analyses the content of internet group focused on cuckold in Poland as an example of indi­vidualistic sexual culture.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.