• Tom 8 (2017): Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Tom 8 (2017): Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Artykuły

Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram – poglądy kaznodziejów na seksualność w średniowiecznej Polsce
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 25 - 35
Pobierz artykuł PDF
Ukryta strona fandomu – rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i literaturze fanowskiej
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 37 - 50
Pobierz artykuł PDF
Ciało w odcieleśnionej rzeczywistości. „Tango” Kultury Zrzuty
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 51 - 68
Pobierz artykuł PDF
Paradoks Greya. O normatywnych/nienormatywnych wzorcach kobiecej seksualności
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 69 - 95
Pobierz artykuł PDF
Media społecznościowe jako przestrzeń eksponowania ciała
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 97 - 109
Pobierz artykuł PDF
The new burlesque as an example of double-simulacrum
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 111 - 122
Pobierz artykuł PDF
„Szaleństwo ciał” — pornografia współczesna a medykalizacja ciała. Implikacje historycznomedyczne
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 125 - 145
Pobierz artykuł PDF
Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 147 - 161
Pobierz artykuł PDF
Przyjemność seksualna pracownic agencji towarzyskich – definicje, warunki, konteksty
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 163 - 177
Pobierz artykuł PDF
Prawa mniejszości seksualnych w Polsce
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 179 - 190
Pobierz artykuł PDF
Seks i męskość w wizerunkach gejów w wybranych tekstach popkultury
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 191 - 205
Pobierz artykuł PDF
Asfiksjofilia i kontrola. Nienormatywna praktyka w społeczno-kulturowej perspektywie
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 207 - 226
Pobierz artykuł PDF
Nieheteronormatywność i kultura psychoterapii
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 227 - 249
Pobierz artykuł PDF
Cmentarz wczoraj i dziś. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarzy w opiniach trzech pokoleń mieszkańców wsi polskiej na przykładzie Smardzowa
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 253 - 269
Pobierz artykuł PDF
Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 271 - 282
Pobierz artykuł PDF