• Tom 8 (2017): Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Tom 8 (2017): Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych

Artykuły

Ut non diligat vir uxorem sicut adulteram – poglądy kaznodziejów na seksualność w średniowiecznej Polsce
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 25 - 35
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukryta strona fandomu – rzadkie i nienormatywne motywy seksualne w sztuce i literaturze fanowskiej
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 37 - 50
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ciało w odcieleśnionej rzeczywistości. „Tango” Kultury Zrzuty
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 51 - 68
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Paradoks Greya. O normatywnych/nienormatywnych wzorcach kobiecej seksualności
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 69 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Media społecznościowe jako przestrzeń eksponowania ciała
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 97 - 109
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The new burlesque as an example of double-simulacrum
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 111 - 122
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Szaleństwo ciał” — pornografia współczesna a medykalizacja ciała. Implikacje historycznomedyczne
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 125 - 145
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zjawisko „zdrady kontrolowanej” jako przykład kulturowej nienormatywności seksualnej
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 147 - 161
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przyjemność seksualna pracownic agencji towarzyskich – definicje, warunki, konteksty
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 163 - 177
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawa mniejszości seksualnych w Polsce
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 179 - 190
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Seks i męskość w wizerunkach gejów w wybranych tekstach popkultury
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 191 - 205
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Asfiksjofilia i kontrola. Nienormatywna praktyka w społeczno-kulturowej perspektywie
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 207 - 226
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nieheteronormatywność i kultura psychoterapii
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 227 - 249
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cmentarz wczoraj i dziś. Zmiany w funkcjonowaniu cmentarzy w opiniach trzech pokoleń mieszkańców wsi polskiej na przykładzie Smardzowa
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 253 - 269
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 271 - 282
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Komunikaty, recenzje, informacje

Recenzja wydawnicza książki dr Ewy Banaszak „Eksperiencje nagości”
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 285 - 290
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Justyna Pokojska, „Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor”
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 290 - 294
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ogólnopolska konferencja naukowa „Seks nasz niepowszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych”
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 294 - 296
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Miasto i Kultura/City and Culture”. Konferencja międzynarodowa, Wrocław, 20–22 września 2017 roku
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 296 - 298
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych”
Seks nasz (nie)powszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych, Strony 299 - 302
DOI: https://doi.org/10.19195/2083-7763.8.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF