• Ogólnopolska konferencja naukowa „Seks nasz niepowszedni. Społeczno-kulturowe konteksty zachowań seksualnych”