• „Polska Rzeczpospolita Karpacka”

„Polska Rzeczpospolita Karpacka”: [rec.] Patrice M. Dabrowski, „The Carpathians. Discovering the Highlands of Poland and Ukraine”, Cornell University Press, Chicago 2021

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.15.25
Maria Kościelniak
Google Scholar Maria Kościelniak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.