Rada Naukowa

Justyna Bajda (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski, Polska)

Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski, Polska)

Monika Witt (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polska)

Dietlind Hüchtker (Leibnitz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas, Niemcy)

Hana Klinková (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd Ceské republiky, Praha, Czechy)

Miloš Řeznik (Deutsches Historischen Institut Warschau, Niemcy/Polska)

Veronika Faktorová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Czechy)

 

Rada Naukowa zbiera się raz do roku na posiedzeniu w celu omówienia bieżących spraw redakcyjnych i wydawniczych oraz strategii rozwoju rocznika. W ciągu roku członkowie Rady korespondencyjnie wydają opinie w sprawie zespołu tekstów przyjętych do druku i służą radą w rozstrzyganiu spornych kwestii merytorycznych.

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 2084-4107
10.19195/2084-4107
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
ewagrzeda@o2.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities