Komitet Redakcyjny

Ewa Grzęda, redaktor naczelna (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, sekretarz redakcji (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Anna Pigoń, p.o. sekretarza redakcji (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Redaktorki językowe:

Anna Brzezińska-Winkiel (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Monika Witt (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Polska)

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2084-4107
10.19195/2084-4107
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
ewagrzeda@o2.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities