Z dziejów metropolii: [rec.] „Sobótka — Wrocław w latach 1860–1914. Mała historia małej kultury małego krajobrazu”, red., wstęp i przeł. Wojciech Kunicki, Wydawnictwo Muzeum Ślężańskiego, Sobótka 2020

DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.15.27
Mirosław Olędzki
Google Scholar Mirosław Olędzki
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.