Wstęp

Tom 16 (2022)

Professor Jacek Kolbuszewski (10 May 1938–10 September 2022): A posthumous tribute

Strony: 15-20

PDF (English)

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.