Recenzje

Tom 16 (2022)

Od zauroczenia Tatrami do zdobycia Nanda Devi East: [rec.] Krzysztof Marchlewicz, „Góry i skrzydła. Opowieść o Adamie „Akarze” Karpińskim (1897–1939)”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2022

Strony: 255-259

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.