Recenzje

Tom 16 (2022)

„Z ciekawością i szacunkiem dla niegdysiejszej inności”: [rec.] Zbigniew Piotrowicz, „Sudeckość” („Literatura Górska na Świecie”), Stapsis, Katowice 2022

Strony: 261-263

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.