Recenzje

Tom 16 (2022)

Jalu Kurek — reportażysta: [rec.] Elżbieta Wróbel, „Reporter rzeczywistości. O międzywojennej prozie Jalu Kurka”, Instytut Literatury, Kraków 2022

Krystyna Heska-Kwaśniewicz
https://orcid.org/0000-0002-5754-3036

Strony: 265-268

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.