• Karpacki mikrokosmos — wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka Jak Matka Boska trafiła na Księżyc

Karpacki mikrokosmos — wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka Jak Matka Boska trafiła na Księżyc

Szymon Makuch
Google Scholar Szymon Makuch
Publikacja:

Abstrakt

The Carpathian microcosm — the village of Baia Luna in Rolf Bauerdick’s novel The Madonna on the Moon

The article is to present a fictional village of Baia Luna, located in the Romanian Carpathians by Rolf Bauerdick in his novel The Madonna on the Moon. Through a brief overview of the role of the Carpathian range in Romania’s landscape and culture, the author introduces an analysis of the village of Baia Luna, its location in the mountains and the influence of isolation on the life of its inhabitants. The aim is to see the relation between the mountains in which the action of the novel takes place and the other elements of the world presented in Bauerdick’s work.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.