Tom 13 (2019)

Rozprawy, studia, szkice

Uwagi o ontologii i estetyce drogi wspinaczkowej
Strony 19-34
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idealisierung der Berge als Voraussetzung ihrer Kommerzialisierung: die fünf Highlights der Schweizer Alpen im 19. Jahrhundert
Strony 35-47
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idealizacja gór jako warunek ich komercjalizacji. Pięć głównych atrakcji Alp Szwajcarskich w XIX wieku
Strony 48-57
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zwischen Analphabetismus und Büchern, die „verrückt machen“. Ein Werkstattbericht aus dem Projekt „Reading in the Alps. Book Ownership in Tyrol 1750–1800“
Strony 59-73
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy analfabetyzmem a książkami, które „ogłupiają”. Sprawozdanie warsztatowe z projektu „Reading in the Alps. Book Ownership in Tyrol 1750–1800”
Strony 74-82
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Krkonoše jako ideální horská krajina na konci 18. a počátku 19. století
Strony 83-92
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Karkonosze jako idealny górski krajobraz na przełomie XVIII i XIX wieku
Strony 93-102
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idealizacja gór w tekstach polskich i niemieckich „kaukazczyków” (Tadeusza Łady-Zabłockiego, Władysława Strzelnickiego, Mateusza Gralewskiego, Michała Andrzejkowicza-Butowta, Karola Kalinowskiego, Juliusza Strutyńskiego, Artura Leista)
Strony 103-125
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Sztuczne raje” — motywy i sposoby upiększania krajobrazu w literaturze i kulturze początków XIX wieku
Strony 127-147
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Góry łopuszańskie” w twórczości Seweryna Goszczyńskiego
Strony 149-158
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gebirgs-Wege: Alpen- und Tatra- Impressionen in der polnischen Literatur des 19. Jahrhunderts
Strony 159-172
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Górskie drogi. Impresje alpejskie i tatrzańskie w literaturze XIX wieku
Strony 173-182
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Tańczą góralczyki” i śpiewają. Idealizacja górali podhalańskich w wybranych realizacjach literacko-muzycznych XIX i XX wieku
Strony 183-192
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej — między „reklamą” a idealizacją Tatr
Strony 193-207
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Odkrywamy powtórnie Bieszczady”. Idealizacja gór w PRL-u i jej oddźwięk
Strony 209-216
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obraz gór w kobiecych narracjach o Tatrach do 1939 roku
Strony 217-228
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zufluchtsorte in den Bergen: Die Bautätigkeit von Gebirgsvereinen und die Idealisierung der Karpaten in der Moderne
Strony 229-247
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miejsca schronienia w górach. Działalność budowlana towarzystw górskich i idealizacja Karpat w czasach nowoczesnych
Strony 248-261
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o typografii Josefa Čapka w kontekście wspomnień z dzieciństwa spędzonego u stóp Karkonoszy
Strony 263-271
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Odidealizowane? Góry w rozwoju sportów zimowych w Sudetach przed 1945 rokiem
Strony 273-283
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ikonosfera kurortu górskiego. Przyczynek do studiów nad historią uzdrowisk śląskich w XIX i XX wieku
Strony 285-302
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Idealizacja gór w dyskursie prasowym lat międzywojennych
Strony 303-316
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„W górach jest wszystko, co kocham” — wyidealizowany obraz gór w materiałach promocyjnych i jego wpływ na odbiorców
Strony 317-329
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
XXIV Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady — statuetki za popularyzację kultury górskiej
Strony 357-361
DOI: https://doi.org/10.19195/2084-4107.13.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF