• Kształtowanie się świadomości językowej rodzimego użytkownika polszczyzny. Studium przypadku

Kształtowanie się świadomości językowej rodzimego użytkownika polszczyzny. Studium przypadku

DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.28.2
Władysław T. Miodunka
Google Scholar Władysław T. Miodunka
Publikacja:

Abstrakt

The article presents an individual case of the formation of language awareness, divided into three periods: elementary school, secondary school and Polish philology studies. The basis of the analysis was the account of an individual following doctoral studies in linguistics. In the summary of the analysis, the author distinguished the factors forming individual language awareness: important people (parents, significant others), home and school environment, university environment, language-related events, foreign language learning, and trips abroad.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.