Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 28Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym

Published 27 maja 2021

Issue description

Najnowszy, 28 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” został poświęcony zagadnieniu świadomości językowej w aspekcie antropologiczno-kulturowym. Zamieszczone artykuły potwierdzają wielość definicyjną tego pojęcia i jego szerokie zastosowanie w praktyce analitycznej. Autorzy tomu opisują zarówno indywidualną, jak i zbiorową świadomość językową rodzimych użytkowników polszczyzny; przedstawiają między innymi etapy kształtowania się indywidualnej świadomości językowej (studium przypadku), a także omawiają sposoby postrzegania swojego języka przez mieszkańców wsi posługujących się gwarą. Kilka artykułów dotyczy badań nad świadomością językową prowadzonych z perspektywy diachronicznej. W poszukiwaniu informacji na temat stanu świadomości językowej w minionych wiekach analizie poddano dzieła Szymona Budnego, opisy obrad zawarte w średniopolskich diariuszach sejmowych oraz inicjatywy działającej w okresie międzywojnia Komisji Językowej. Przedmiotem zainteresowania autorów prezentowanego tomu są także przejawy świadomości językowej w odniesieniu do polszczyzny traktowanej jako język obcy, drugi i odziedziczony (w Polsce i poza jej granicami). Badacze skupiają swoją uwagę na socjo- i psycholingwistycznych uwarunkowaniach wielojęzyczności mieszkających na Litwie Polaków, poddają ocenie współczesną polszczyznę pisaną na Ukrainie oraz zastanawiają się nad złożonym charakterem świadomości językowej uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

 

Artykuły