Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 29 (2022): Stare problemy — nowe wyzwania

Konstrukcje semantyczno-składniowe z czasownikiem „czuć”. Uwagi na marginesie gramatyki konstrukcji i kognitywizmu

  • Iwona Nowakowska-Kempna
  • Sandra Camm
DOI
https://doi.org/10.19195/1232-9657.29.5
Przesłane
16 maja 2022
Opublikowane
16-05-2022

Abstrakt

The article concentrates on the concept of CZUĆ (FEEL) in Polish as it underlies semantico-syntactic constructions and emerges as the auxiliary verb czuć. The authors discuss essential meanings of the concept and analyse those phrasal and clausal constructions which are based on the verb czuć. Consequently, they characterize the way the verb is understood and explain how its meanings are constructed. Finally, the article shows how the sensory meanings of the verb czuć have been extended to the emotional and cognitive meanings of premonitions and presumptions.