Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 29Stare problemy — nowe wyzwania

Published 2 czerwca 2022

Issue description

Oddawany do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Język a Kultura” jest skromnym pokłosiem konwersatorium, które odbyło się we Wrocławiu w październiku 2019 roku. Była to 44. jubileuszowa konferencja „Trzydzieści lat konwersatorium »Język a kultura« — próba bilansu i perspektywy”, zorganizowana przez Pracownię Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej UWr. W czasie tego spotkania wygłoszono referaty omawiające różne zagadnienia — zarówno podsumowujące długi okres działań naukowych związanych z konwersatoriami „Języka a kultura”, jak i relacjonujące wyniki prowadzonych badań. Część z nich znalazła się w niniejszym tomie.

Pełny numer