• Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach w językowych obyczajach grzecznościowych

Wielkie zmiany przyjdą jutro. O przemianach w językowych obyczajach grzecznościowych

Małgorzata Marcjanik
Google Scholar Małgorzata Marcjanik
Publikacja:

Abstrakt

Big changes will come tomorrow. About changes in language etiquette

The aim of this paper is to describe changes currently occurring in contemporary language etiquette. They are presented mainly on the basis of contemporary media material. Language-oriented changes have been connected with political and social changes that occurred in Poland after 1989. The author pays special attention to addressative forms and ways of speaking about third parties.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.