Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20Tom jubileuszowy

Published 1 grudnia 2008

Issue description

Rzadko nadarza się okazja wydawania tomu jubileuszowego renomowanych serii, ponieważ same jubileusze nie są częste.

Okrągłe rocznice skłaniają do refleksji i podsumowań, kierując uwagę na dotychczasowe dokonania i potrzebę dalszych działań; prowokują do zastanowieniasię nad prowadzoną do tej pory działalnością i jej konsekwencjami. W przypadku konwersatoriów z cyklu Język  a  Kultura rozważania takie napawają optymizmem. (...) Tematyka tych konwersatoriów koncentrowała się na zagadnieniach szerokorozumianej lingwistyki kulturowej, co pozwalało na włączenie do spotkań nie tylko językoznawców, lecz także literaturoznawców, socjologów, filozofów i kulturoznawców. Dzięki temu zawsze dochodziło do prezentacji nowych pomysłów badawczych, podsumowań zakończonych badań i – co należy uznać za jeden z najważniejszych atutów konwersatoriów „Język a kultura” – niezwykle ciekawych dyskusji (...).

Tom  jubileuszowy  serii  Język  a  Kultura  jest  zbiorem  znakomitych  tekstów wybitnych  uczonych.  Cieszę  się,  że  w  ten  sposób  został  podsumowany  pewienetap badań.

 

Ze Wstępu

Artykuły