• Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej

Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej

Aleksy Awdiejew
Google Scholar Aleksy Awdiejew
Publikacja:

Abstrakt

Communicative grammar: the choice of an operational unit

The paper introduces the reader to general principles of communicative grammar. The very important problem of operational unit choice is discussed. The predicate-arguments scheme is meant as an elementary descriptive unit on the ideational grammar level.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.