• W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: https://doi.org/10.19195/1232-9657.27.10
Joanna Kulwicka-Kamińska
Google Scholar Joanna Kulwicka-Kamińska
Publikacja:

Abstrakt

In the stream of the new evangelization: An attempt to reconstruct the linguistic image of evangelization in the Bible, Catechism of the Catholic Church and in texts of contemporary evangelists

The article is an attempt to present the linguistic image of the notion of “evangelization”, namely its cognitive structure in the Bible, in the Catechism of the Catholic Church, and in selected source texts, thematically related to the so-called new evangelization. It applies the method of description of the major aspects of a notion, which is used in ethnolinguistics. For evangelization, such aspects are: object and subject of evangelization; the place and time of evangelization; the ways and methods of evangelization; the circumstances related to the event of evangelization conditions; the effective works of evangelization; the definitions of evangelization; the works focused on evangelization; the acts of evangelization; the features of evangelization; the phenomena related to evangelization; and what serves the purpose of evangelization. On the basis of the presented analysis, it is pointed out that during the last 20 years in the teachings of the Catholic Church’s evangelists the semantic range of the notion “evangelization” has changed.

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.