• Tom 27 (2019): Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

Tom 27 (2019): Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 1 - 5
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 7 - 9
Pobierz artykuł PDF
Co o obrazie świata mówi nam gramatyka?
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
Początki kształtowania się reprezentacji społecznej zapożyczeń w sferze publicznej
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 29 - 41
Pobierz artykuł PDF
Perswazja w prozie Jana Kochanowskiego
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 43 - 51
Pobierz artykuł PDF
Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 53 - 64
Pobierz artykuł PDF
Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 65 - 82
Pobierz artykuł PDF
Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 83 - 92
Pobierz artykuł PDF
Orient po polsku. Obraz orientu w polskiej leksykografii
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 93 - 102
Pobierz artykuł PDF
Geneza i ewolucja humoru
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 103 - 117
Pobierz artykuł PDF
W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 119 - 135
Pobierz artykuł PDF
Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 137 - 175
Pobierz artykuł PDF
Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years 1939–1945
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 177 - 211
Pobierz artykuł PDF
Формирование и развитие концепта «молодежь» в истории русского и китайского языков
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 213 - 223
Pobierz artykuł PDF
Polska frazeologia potoczna w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców w Polsce
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 225 - 233
Pobierz artykuł PDF
Kobieta w tradycyjnych przysłowiach i powiedzeniach angielskich i polskich
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 235 - 244
Pobierz artykuł PDF
Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego Przechadzki po Wilnie
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 245 - 253
Pobierz artykuł PDF
Łaciński językowo-kulturowy obraz DOMU wybrane aspekty
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 255 - 276
Pobierz artykuł PDF
Indeks nazwisk
Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 277 - 282
Pobierz artykuł PDF