Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 27 (2017): Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

Językowy obraz Wilna w felietonach Czesława Jankowskiego „Przechadzki po Wilnie”

  • Kinga Geben
DOI
https://doi.org/10.19195/1232-9657.27.16
Przesłane
13 czerwca 2019
Opublikowane
13-06-2019

Abstrakt

The linguistic view of Vilnius in the feature articles Przechadzki po Wilnie “Strolling around Vilnius” by Czesław Jankowski

This article aims to reconstruct the linguistic image of Vilnius created by a famous columnist Czesław Jankowski. Visions of Vilnius that the columnist perceived as terrain landscape, province, child, residents of Vilnius well-known people and an assemblage of people, place of the city’s authorities clerk are presented. Names of the streets, objects, people present in the text make the special saturation of picturesqueness and emotions manifest itself in the profile of Vilnius as a terrain and Vilnius as residents of Vilnius. Positively and ironically marked epithets defining the city are described.