• Strategie grzeczności językowej w dydaktyce języka obcego

Strategie grzeczności językowej w dydaktyce języka obcego

Maria Peisert
Google Scholar Maria Peisert
Publikacja:

Abstrakt

Strategies of linguistic politeness in foreign language teaching


This article focuses on the issue of politeness in teaching aforeign language. Presented are some of the proposals of politeness strategies that can have apractical use.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.