Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 17 (2019)

O niektórych formach i metodach kształcenia sprawności językowej w ramach ćwiczeń w mówieniu w projekcie Tadeusza Czapczyńskiego

  • Małgorzata Gajak-Toczek
DOI
https://doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).2
Przesłane
1 października 2019
Opublikowane
01-10-2019

Abstrakt

About some forms and methods of language skills training as part of speaking exercises in the project of Tadeusz Czapczyński


The purpose of the article is to present the proposal of a Polish language teacher from Łódź to bring closer the ways of learning by the student both various linguistic exercises and didactic methods of language elements that were determinants of his oral expression. The solutions applied in the interwar period led to the achievement of language skills, which, by making the classroom situations resemble authentic communication situations, naturally prepared for communicating themselves and the world of their values and learning about the world of others. It seems that even today it is worth using the opportunities of speaking exercises off ered by Czapczyński, adapting them to the specifi c didactic situation and remembering to provide the learner with the possibility of sustainable development of language competences.