Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

"Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie szeroko rozumianych nauk penalnych. Publikacja ta jest pismem naukowym, będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwalczania przestępczości.

ISSN: 2084-5065

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 67

Published 12 lutego 2024

Pełny numer